Yükseklisans Programı

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı-

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz programlar olarak iki alternatif sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) adet ders, bir (1) seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ise toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on (10) adet ders ile seminer-bitirme projesi (1) dersinden oluşur. Seminer-bitirme projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer-bitirme projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda bitirme projesi raporu vermek zorundadır. Öğrenciler, Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programının derslerinden ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden anabilim dalı başkanlığının uygun gördüğü 3’er kredilik en fazla iki (2) ders alarak Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programında seçmeli ders yerine saydırabilir. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programında; Seminer dersi, Bitirme Projesi ve Bitirme Tezi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Diğer derslerin her biri 3’er kredidir.

Ayrıntılar>>

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı

Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz programlar olarak iki alternatif sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) ders, bir (1) seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programında ise toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on (10) adet ders ile seminer-bitirme projesi (1) dersinden oluşur. Seminer-bitirme projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer-bitirme projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda bitirme projesi raporu vermek zorundadır. Öğrenciler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programının ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinden anabilim dalı başkanlığının uygun gördüğü 3’er kredilik en fazla iki (2) ders alarak Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programında seçmeli ders yerine saydırabilir. Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programında; Seminer dersi, Bitirme Projesi ve Bitirme Tezi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Diğer derslerin her biri 3’er kredidir.

Ayrıntılar>>

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı ve Yerel Yönetimler Tezli Yüksek Lisans Programı: İngilizce dilinde KPDS, ÜDS, YDS'den 70 veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan (TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFLPBT, IELTS, CPE, CAE, FCE) eşdeğer notu almış olmak. İngilizce dışındaki dillerden alınan puanlar kabul edilmeyecektir. Yabancı dil belgesi 2013-2014 Güz döneminde kayıt yaptıracak öğrencilerden teze başlayacakları dönem istenecektir. Teze başlayacağı dönem dil belgesini sunamayan öğrenciler tezsiz programa devam edeceklerdir. Sınavların geçerlilik süresi 2 yıldır.