Yüksek Lisans Tez Alanları

- Türkiye Siyaseti

- Türkiye'nin Siyasi Yapısı

- Türkiye'de Siyasal Kültür

- Türkiye Siyasetinin Devlet-Toplum Paradigmaları

- Siyasal ve Toplumsal Hareketler

- Enformel Siyaset

- Popülizm

- Yerel Yönetimler

- Kentsel Politikalar

- Kamu Yönetimi

- Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi

- Kamu Kesiminde Stratejik Planlama ve Yönetim

- İnsan Kaynakları ve İnovasyon

- AB, Karşılaştırmalı Siyaset

- AKP