Vizyon

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü gelecek planı için akademik üretkenliğini ve bilimsel yayınlarını giderek arttırmayı; program müfredatını, modern ve güncel gelişmelere uygun olarak, sürekli geliştirerek bilimsel bilgi ihtiyacını giderek daha iyi karşılamayı; siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında akademide saygın bir konuma sahip olarak bu konumu korumayı esas almaktadır.