Yayın Detayları

Yazar:HAYRİYE ÖZEN VE ŞÜKRÜ ÖZEN
Başlık:Politik Söylem Kuramıyla Çokuluslu Maden Şirketleriyle Yerel Halk Arasındaki Mücadeleyi Anlamak: Eşme Örnek Olayı
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Kongre Bildiri Kitapçığı:1008-1013.
Yıl:2016
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: