Yayın Detayları

Yazar:HAYRİYE ÖZEN VE ÖZGÜR AVCI
Başlık:Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Kamusal ve Bölgesel Araştırma Ağı Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yıl:2014
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: