Yayın Detayları

Yazar:Şahin S.Z.
Başlık:Kamusal Kullanımdaki Kamu Arazilerinin Özel Mülkiyete Dönüşümünde İmar Şebekelerinin Rolü: Ankara Kenti Yeşil Kuşağındaki Çayyolu 907 Parsel Örneği
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Yıl:2009
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Ankara