Yayın Detayları

Yazar:Şahin S.Z.
Başlık:İdeolojik Bir Araç Haline Gelen Kentsel Dönüşüm Kavramına Tarihsel Bir Bakış: Ankara Örneği
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Dünya Şehircilik Günü 30. Kolokyumu Bildiri Kitabı
Yıl:2006
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:İzmir