Yayın Detayları

Yazar:Şahin S.Z.
Başlık:Katılımcı Stratejik Planlamanın Yerel Kalkınma Çerçevesine Katkıları – Ankara Stratejik Planı Örneği
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:TODAİE 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Yıl:2009
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Ankara