Yayın Detayları

Yazar:Şahin S.Z., M.İpek Yalçın
Başlık:Koruma Planlamasında İmar Haklarına Dayanan Uygulamaların Olası Katkıları Üzerine: Ankara Ulus Örneğinin Değerlendirilmesi Ve Görgül Bir Deneme
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu Bildiriler Kitabı
Yıl:2003
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Mersin