Yayın Detayları

Yazar:Şahin S.Z.
Başlık:Metropoliten Kentlerde Siyasal Mobilizasyonun Aracıları Olarak Büyükşehir Belediye Başkanları Ve Kent Planlaması: Kent Patronlarının Kentleri
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu Bildiriler Kitabı
Yıl:2003
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:Mersin