Yayın Detayları

Yazar:Şahin S.Z.
Başlık:İmar Planı Değişiklikleri Ve İmar Hakları Aracılığıyla Yanıltıcı (Pseudo) Kentsel Dönüşüm Senaryoları: Ankara Altındağ İlçesi Örneği
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Yıl:2003
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir:İstanbul