Yayın Detayları

Yazar:Özen Ş. ve Özen, H.
Başlık:Toplumsal Hareket ve Kurumsal Yaklaşımlardan Yararlanarak Örgüt-Toplum Çatışmasını Anlamak: Bergama Örnek Olayı
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı
Yıl:2005
Sayı:
Sayfalar:-
Ev Sahibi Şehir:
İndirme Bağlantısıİndir
URL