İsmail Bircan, Prof. Dr.

İsmail Bircan

İletişim Bilgileri

Telefon:8244
Ofis:Rektörlük
Bağlı Olduğu Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Ekonomi Dijon Üniversitesi 1977
Yüksek Lisans Ekonomi Dijon Üniversitesi 1974
Lisans Eğitim Yönetimi Planlaması ve Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1970


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Atılım Üniversitesi Ocak 2005
Profesör İzmir Ekonomi Üniversitesi Ocak 2004
Profesör Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Ocak 2000
Profesör Anadolu Üniversitesi Ocak 1993
Doçent Hacettepe Üniversitesi Ocak 1987


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Bircan İ. (1997), Les Problemes Socio-Economiques des Travailleurs Turcs en Europe et les Solutions, Migration, Paris, , 122-129

Diğer Hakemli Dergiler

Bircan İ. (2011), 2023 Vizyonunda Türkiye’de Kentsel Altyapıda Uyum ve Estetik Sorunları ve Çözümler: Metropol Kentler Örneği, Mimarlar Mühendisler Odası, Antalya İnşaat Mühendisleri Odası

Bircan İ. (2002), Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon, Planlama Dergisi, Ankara,

Bircan İ. (2000), AB ve Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Uygulamaları, Yeni Türkiye, Ankara,

Bircan İ. (1995), Türkiye’de İnsan gücü Politikalarında Gelişmeler, İstihdam Dergisi, Ankara,

Bircan İ. (1994), Küreselleşme Süreci ve İstihdama Etkileri, İstihdam Dergisi, Ankara,

Bircan İ. (1991), Türk Eğitim Sisteminde Yerinden Yönetim Modelleri, Türk İdare Dergisi, Ankara,

Bircan İ. (1988), Mahalli İdarelerde Hizmet içi Eğitimin önemi ve Etkinliği, Türk İdare Dergisi, Ankara,

Bircan İ. (1985), 1985 Dünya Kadınlar Konferansı ve Türkiye’de Kadınların Durumuna İlişkin Sosyo-Ekonomik Göstergeler, Planlama Dergisi, Ankara,

Bircan İ. (1984), Part-Time İstihdam ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Planlama Dergisi DPT, Ankara,

Bircan İ. (1982), İşgücü Fazlası ve İstihdam Politikası, Planlama Dergisi, Ankara,

Uluslararası Konferans Bildirileri

Bircan İ. (2016), Yükseköğretimde Bilgi Temelli Değişim Stratejileri ve Yeni Uygulama Stratejileri, Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi, İstanbul/İstanbul Aydın Üniversitesi

Bircan İ. (2015), Analysis of Innovation-Based Human Resources for Sustainable Development, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship; Entrepreneurship for Technology and Innovation Based Sustainable Development, İstanbul

Bircan İ. (2013), Economic Contributions of the Elderly (Contribution of the Elderly to the World Welfare), IFA and TURYAK International İstanbul Initiative On Ageing 'Intergenerational Solidarity' 4-6 October 2013, İstanbul, Turkey

Bircan İ., Savaş Zafer Şahin (2010), An Evaluation on the Possible Contributions of Third Generation Universities in Regional Development Of Turkey, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Yozgat,

Bircan İ. (2010), Türkiye’nin 2023 Vizyonu Dizi Konferansları Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı, Atılım Üniversitesi

Bircan İ. (2010), A New Definition And Functions Of University in The Third Millennium, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Bircan İ. (2007), Sağlık ve Hastane Hizmetlerinde Stratejik Yönetim, Uluslararası Sağlık ve Hastana Yönetimi Kongresi, Lefkoşa,

Bircan İ. (2007), Türkiye’de Yükseköğretimin Potansiyeli ve 2023 Vizyonu, Uluslar arası Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul,

Bircan İ. (1990), Les Politiques et I’Experience des ILE en Turquie, OECD-Gouverment Espagnole, Valencie,

Bircan İ. (1986), Local Employment Initiatives in Turkey, OECD, Comitte ILE, Paris,

Bircan İ. (1981), La Planification et le Financement de I’ Enseignement en Turquie, Banque Mondiale, EDİ, Washington,

Ulusal Konferans Bildirileri

Bircan İ. (2012), 3. Ulusal İktisat Kongresi - 29 Şubat - 2 Mart 2012, Türkiye'nin 2023 Vizyon Hedeflerine Ulaşmada Üniversitelerimizin Katkısı ve Beklentiler-9 Eylül Üniversitesi, ., .

Bircan İ. (2006), Dünyadaki Gelişmeler ve Öğretmen Yetiştirme Politikaları, III.Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale,

Bircan İ. (2005), Üniversitede Stratejik Planlama ve Vizyon, Muğla Üniversitesi, Muğla,

Bircan İ. (1998), Cumhuriyetimizin 75. yılında Türkiye’de Ekonomik Gelişmeler ve Eğitim, A.Ü. Eğ.Bil.Fak. Sempozyumu, Ankara,

Bircan İ. (1996), Gümrük Birliği ve Türk İşgücü Piyasasına Muhtemel Etkileri, Friedrich Ebert Vakfı, İstanbul,

Bircan İ. (1995), Stratejik Planlama, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVII. Ulusal Kongresi, Ankara,

Bircan İ. (1995), Stratejik Planlama ve Yönetim, I. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Ankara,

Bircan İ. (1995), GAP Projesi ve Nitelikli İnsan Gücü İhtiyacı, GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Şanlıurfa,

Bircan İ. (1993), Van Gölü Havzasında İsdihdam Sorunları ve Çözüm Yolları, • GAP ve DAP Projeleri Çerçevesinde Van Gölü Havzasının Yeri Sempozyumu, Bitlis,

Bircan İ. (1992), Sekiz yıllık Zorunlu Eğitimin Uygulanabirliği, MEB-Hacettepe Üniversitesi , Ankara,

Bircan İ. (1992), Dünya Piyasasında Rekabet Gücü Açısından 2000’li Yıllarda Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sanayinde Nitelikli İnsangücü İsdihdamı Politikaları, 6. Tekstil Sempozyumu, Ankara,

Bircan İ. (1991), Eğitimde Nitelik Geliştirmede Finansman ve Ücret Politikaları, Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu, İstanbul,

Bircan İ. (1990), Eğitimde Yeni Finansman Modelleri ve Stratejik Planlama, 1. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Ankara,

Bircan İ. (1990), Gap Yöresinde Vasıflı İnsangücü Yetiştirme Faaliyetlerinin Organizasyonu, İ:İ.B.K. Sempozyumu , Şanlıurfa,

Bircan İ. (1987), Nüfus Eğitimi ile Yetişkin Eğitiminin Bütünleştirilmesine İlişkin Ekonomik Politikalar, UNDP-MEB, Bolu,

Kitapta Bölüm

Bircan İ. (1999), Türkiye’de Dış Kaynak Destekli Eğitim Projelerinin Değerlendirilmesi, GTZ, Ankara,

Bircan İ., A. Akpınar, İ. Çevik (1998), Türkiye’de 21. Yüzyılda Çıraklık Eğitimi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Ankara,

Bircan İ. (1992), 2000’li Yıllar Öncesinde Türkiye’de Kadın Eğitimi, Türkiye’de Kadın Eğitimi I. Uluslararası Konseyi, Ankara,

Bircan İ., Yahya Kemal KAYA (1986), Türkiye’de Mahalli İstihdamın Arttırılmasında Kooperatiflerin Etkisi, DPT, Ankara,

Kitaplar

Bircan İ. (2008), Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Vakıf Üniversiteleri, Atılım Üniversitesi, Ankara,

Bircan İ. (2007), Türkiye’de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu, Atılım Üniversitesi, Ankara,

Bircan İ. (1999), Türkiye’de Eğitim ile İstihdam Arasındaki İlişkiler, GTZ, Ankara,

Bircan İ. (1992), Kadınların İşsizliği ve İstihdamı, I. İstihdam Seminerleri, Ankara,

Bircan İ. (1991), Survey on Raising The Ski 11 and Income of Women Living in Southeastern Anatolia, Unicef, Ankara, Ankara,

Bircan İ. (1991), İş Planlaması ve Rapor Yazma Teknikleri (Seminer Notları), MEB Yaygın Eğitim Enstitüsü , Ankara,

Bircan İ. (1989), Türkiye’de Öğrenci Maliyetleri (1979-1987), DPT-SPB, Ankara,

Bircan İ. (1989), Türkiye’de Yaygın ve Meslek Kazandırıcı Eğitim, BEB Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara,

Bircan İ. (1988), Eğitimde Maliyet ve Harcamalar, DPT-SPB, Ankara,

Bircan İ. (1987), Beşinci Plan Öncesi İstihdam Yaklaşımları, DPT-SBP, Ankara,

Bircan İ. (1986), İstihdam Yaratıcı Girişimler, Teknolojik Yenilikler ve Bölgesel Gelişme, KÜSGET-DPT-OECD , Gaziantep,

Bircan İ. (1981), Fonksiyonel Okur-Yazarlık ve Sosyo-Ekonomik Etkenler, DPT, Ankara,