Çağkan Sayın, Yrd. Doç. Dr.

Çağkan Sayın

İletişim Bilgileri

Bağlı Olduğu Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2006
Yüksek Lisans İşletme Başkent Üniversitesi 1999
Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1996


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Şubat 2012


Araştırma Konuları

Türkiye Siyaseti, Siyasal Kurumlar


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Çınar, Menderes, Çağkan Sayın (2014), Reproducing the Paradigm of Democracy in Turkey: Parochial Democratization in the Decade of Justice and Development Party, Turkish Studies, 15 (3), 365-385

Sayın, Çağkan (2010), Exploring the Military Mindset: Phenomenological Insights for Security Sector Reform in Turkey, New Perspectives on Turkey, 43, 97-133

Diğer Hakemli Dergiler

Sayın, Çağkan (2012), Powers of Theory: Capitalism, the State, and Democracy (Kitap İncelemesi), Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 125-129

Ulusal Konferans Bildirileri

Sayın, Çağkan (2011), Türkiye Siyasetinin Egemen Paradigması ve AKP: Siyaset-Karşıtlığının Yeniden Üretimi, Türk Sosyal Bilimler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı

Sayın, Çağkan (2000), Türk Devlet Bürokrasisinde Bürokratların Oynadıkları Politik Oyunlar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 495-510

Kitapta Bölüm

Çağkan Sayın, Emre Toros (2016), Media and Democracy in Turkey: An Analysis on the News Media Framing of Gezi Park Protests., Democratic Consolidation in Turkey: Micro and Macro Challenges. Ed. Cengiz Erisen, Paul Kubicek. Routledge: New York, 89-121

Sayın, Çağkan (2014), Türkiye Siyasetinin Kısır Döngüsü: Demokrasi Karşıtı Kültürel Kodların AKP Eliyle Yeniden Üretimi, Türkiye'nin Son On Yılı, 1-44

Sayın Çağkan, Menderes Çınar (2007), Siyasal Kültürün Dönüşmeyen ve Dönüştürmeyen Bileşeni: Siyaset-Karşıtlığı, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye, 445-470