Çağkan Sayın, Asst. Prof. Dr.

Çağkan Sayın

Contact Information

Home Department:Department of Political Science and Public Administration

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Political Science and Public Administration Middle East Technical University 2006
Master's of Science MBA BaşkentUniversity 1999
Bachelor's of Science Management Anadolu University 1996


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. Atılım University February 2012


Research Topics

Turkish Politics, Political Institutions


Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

Çınar, Menderes, Çağkan Sayın (2014), Reproducing the Paradigm of Democracy in Turkey: Parochial Democratization in the Decade of Justice and Development Party, Turkish Studies, 15 (3), 365-385

Sayın, Çağkan (2010), Exploring the Military Mindset: Phenomenological Insights for Security Sector Reform in Turkey, New Perspectives on Turkey, 43, 97-133

Other Refereed Journals

Sayın, Çağkan (2012), Powers of Theory: Capitalism, the State, and Democracy (Kitap İncelemesi), Atılım Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 125-129

National Conference Proceedings

Sayın, Çağkan (2011), Türkiye Siyasetinin Egemen Paradigması ve AKP: Siyaset-Karşıtlığının Yeniden Üretimi, Türk Sosyal Bilimler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı

Sayın, Çağkan (2000), Türk Devlet Bürokrasisinde Bürokratların Oynadıkları Politik Oyunlar Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 495-510

Book Chapters

Çağkan Sayın, Emre Toros (2016), Media and Democracy in Turkey: An Analysis on the News Media Framing of Gezi Park Protests., Democratic Consolidation in Turkey: Micro and Macro Challenges. Ed. Cengiz Erisen, Paul Kubicek. Routledge: New York, 89-121

Sayın, Çağkan (2014), Türkiye Siyasetinin Kısır Döngüsü: Demokrasi Karşıtı Kültürel Kodların AKP Eliyle Yeniden Üretimi, Türkiye'nin Son On Yılı, 1-44

Sayın Çağkan, Menderes Çınar (2007), Siyasal Kültürün Dönüşmeyen ve Dönüştürmeyen Bileşeni: Siyaset-Karşıtlığı, Dönüşüm Sürecindeki Türkiye, 445-470