Halil İbrahim ÜLKER, Prof. Dr.

Halil İbrahim ÜLKER

Contact Information

Phone:8629
Home Department:Department of Political Science and Public Administration

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Management of Education Ankara University 1979
Master's of Science Management of Education and Inspection Ankara University 1973
Bachelor's of Science Management of Education/ psyschology and Counciling in education Ankara University 1969


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Professor Abant İzzet Baysal University January 1993
Assoc. Prof. Abant İzzet Baysal University June 1988
Asst. Prof. Gazi University January 1984


Research Topics

Turkish Public Administration, Strategic Planning, Organizational Theory, Public Administration Redevelopment, Public Administration


Publications

Other Refereed Journals

Ülker H.İ., I.Bircan, G.Gunes, G.Karakoc, Z.Poyraz (2010), "Tourism Destination Sustainability And Non-Governmental Organizations (NGO’s): A Case Study Of Beypazari, Turkey", Journal of Educational Travel, 1, 17-32

Ülker H.İ., Savaş Zafer Şahin (2010), “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Kalkınma Çerçevesinin Belirlenmesine Katkıları”, Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri, Kalkınma Ajansları, Ankara, 0, 333-354

Ülker H.İ. (2009), “İnovasyon”, Atılım Üniversitesi, İz Dergisi, Ankara, 8., 0

Ülker H.İ. (2009), “Ülkemizde Yerel Yönetimler ve Algılayış Biçimimiz”, Atılım Üniversitesi, İz dergisi, Ankara, 8, 0

Ülker H.İ. (2009), “Küreselleşme ve Yükseköğretim”, Atılım Üniversitesi, İz Dergisi, Ankara, 7, 0

Ülker H.İ. (2007), “Neden Üniversiteye Giriş?”, Cumhurriyet Gazetesi, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (2007), “Üniversite Gençlerinin Ankara’ya Bakışı”, Hürriyet Gazetesi, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (2007), “Yükseköğretim Gençliğinin Yaşamı Değerlendirme Biçimleri”, Hürriyet Gazetesi, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (2001), Eğitim ve Kamusal Alan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bolu, 0, 0

Ülker H.İ. (1999), Türkiye'nin Globalleşme'deki Yeri, Kocaeli, Kocaeli, 0, 0

Ülker H.İ. (1998), Küreselleşme, Zonguldak, Zonguldak, 0, 0

Ülker H.İ. (1997), Devletin Dönüşümü ve Eğitimi, TODAİ, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (1995), Siyset-Bürokrasi İlişkisi, TODAİ, Ankara, 0, 0

International Conference Proceedings

Ülker H.İ., Gülçin Karakoç, (2008), The Understanding of New Public Administration, The International Scıentific Session Challenges of the Knowledge Society conference proceedings., Bucharest, 0, 0

National Conference Proceedings

Ülker H.İ. (2010), Kamuda Etik, 2. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı., İstanbul, 0, 0

Ülker H.İ. (2009), “Orta Öğretim Gençliği ve Aile İlişkileri”, Atılım Üniversitesi Geliştirme Vakfı, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (2009), “Aile içi İletişim ve Üniversiteye Hazırlık”, Erken Başarı Kolleji, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (2009), “Sosyla Bilimler ve Gelecekteki İlgili Meslekler”, Özel Çağlayan Anadolu Lisesi, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (2008), “Dünyada ve Türkiyede Gelişmeler, Yeni Meslekler, İstihdam-Sosyal Bilimler”, Konya, Konya, 0, 0

Ülker H.İ. (2008), “Bilgi Çağında Değişen Eğitim Paradikmaları”, İzmir, İzmir, 0, 0

Ülker H.İ. (2008), “Geleceğin Meslekleri ve Sosyal Bilimler”, Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi Düden Salonu Cam Pramit, Antalya, 0, 0

Ülker H.İ. (2008), “Bilişim Sektörü Meslekleri ve Eğitimleri”, Sabancı Kongre ve Fuar Merkezi Düden Salonu Cam Pramit, Antalya, 0, 0

Ülker H.İ., F.Ü.Selçuk, (2008), “ Sivil Toplumdaki Laiklik ve Milliyetçilik Tartışmalarını Cumhuriyetin İlk 25 Yılı Bağlamında Okumak”, A.İ.B.Ü. Türkiye’de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, Bolu, 0, 0

Ülker H.İ., Güneş G., KARAKOÇ G (2008), “Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi.”, II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya, 0, 0

Ülker H.İ. (2008), “Yüksek Öğretimde Kalite”, Doğu Akdeniz Üniversitesi , Antalya, 0, 0

Ülker H.İ. (2008), İstatistik Araştırma Sempozyumu E Devlet ve İstatistik, T.Ü.İ.K. , Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (2008), Bilgi Çağında Değişen Eğitim Paradikmaları, İzmir Saint Joaph Fransız Lisesi, İzmir, 0, 0

Ülker H.İ. (2002), Bilgi Toplumu ve Devlet, I.Ulusal Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 0, 0

Ülker H.İ. (2000), Yönetim Kavram ve Süreçleri, Bolu, Bolu, 0, 0

Ülker H.İ. (2000), Türkiye'de Eğitim Finansmanı, Bolu, Bolu, 0, 0

Ülker H.İ. (1998), Halkla İlişkiler Uygulaması, Bolu, Bolu, 0, 0

Ülker H.İ. (1997), Yüksek Öğretimde Okula Giriş ve Okul Başarısı Arasındaki İlişki, Milli Eğitim Bakanlığı Etüt Planlama dairesi-Bildiri Kitabı, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (1981), Milli Eğitim Bakanlığında Halkla İlişkiler, Bolu, Bolu

Ülker H.İ. (1980), Organizasyon ve Metod, A.İ.T.İ.A., Bolu, 0, 0

Ülker H.İ. (1979), Öğretim Metotları, Y.T.Ö.O, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (1978), Eğitim Psikolojisi, E.T.Y.Ö.O, Ankara, 0, 0

Ülker H.İ. (1978), Eğitim Sosyolojisi, E.T.Y.Ö.O., Ankara, 0, 0