Hayriye Özen, Doç. Dr.

Hayriye  Özen

İletişim Bilgileri

Telefon:8606
Ofis:İşletme Fakültesi
Bağlı Olduğu Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Sosyoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2007
Yüksek Lisans Sosyoloji Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2001
Yüksek Lisans İşletme European University 1993
Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi 1990


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Doçent Mayıs 2013
Yardımcı Doçent Kasım 2007


Araştırma Konuları

Türkiye Siyaseti, Toplumsal Hareketler, Siyaset Sosyolojisi


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

HAYRİYE ÖZEN VE ŞÜKRÜ ÖZEN (2017), What Makes Locals Protesters? A Discursive Analysis of Two Cases in Gold-mining Industry in Turkey (forthcoming), World Development, 90, 256-68

Özen H. ve Özen, Ş. (2017), What comes after repression? The Hegemonic Contestation in the Gold-mining Field in Turkey, Geoforum, 88, 1- 9

HAYRİYE ÖZEN (2015), An Unfinished Grassroots Populism: The Gezi Park Protests in Turkey and their Aftermath, South European Society and Politics, 20(4), 533- 552

HAYRİYE ÖZEN (2015), Latent Dynamics of Movement Formation: The Kurdish Case in Turkey (1940s to 1960s), Current Sociology, 63 (1), 57-74

HAYRİYE ÖZEN (2014), Overcoming Environmental Challenges by Antagonizing Environmental Protesters: The Turkish Government Discourse Against Anti-HEPP Movements, Environmental Communication, 8(4), 433-451

HAYRİYE ÖZEN VE ŞÜKRÜ ÖZEN (2011), Interactions in and between Strategic Action Fields: A Comparative Analysis of Two Environmental Conflicts in Gold-Mining Fields in Turkey (forthcoming), Organization & Environment, 24(4), 343-363

HAYRİYE ÖZEN VE ŞÜKRÜ ÖZEN (2010), Kamu Siyasaları ve Toplumsal Hareketler: Türkiye’de Protesto Hareketlerinin Madencilik Siyasasına Etkileri, Amme İdaresi Dergisi , Turkey, 43(2), pp. 33-64

HAYRİYE ÖZEN (2009), Located Locally, Disseminated Nationally: Bergama Movement, Environmental Politics , 18:3, pp. 408-423

Özen Ş. ve Özen, H. (2009), Peasants against MNCs and the State: The Role of the Bergama Struggle in the Institutional Construction of the Gold-Mining Field in Turkey, Organization, 16(4), pp. 547-573

Diğer Hakemli Dergiler

HAYRİYE ÖZEN (2015), Meydan Hareketleri ve 'Eski' ve 'Yeni' Hareketler, Mülkiye Dergisi, Ankara, 39(2), 11- 40

HAYRİYE ÖZEN (2014), Informal Politics in Turkey during the Özal era (1983-1989), Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 12(4), 77-91.

HAYRİYE ÖZEN (2013), TOPLUMSAL HAREKETLERİN ‘SİYASAL’ ROLÜ: RASYONALİST YAKLAŞIMLARIN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ, SBF DERGİSİ, 68 (3), 37-61

HAYRİYE ÖZEN VE ŞÜKRÜ ÖZEN (2010), Public Policies and Social Movements: The Influences of Protest Movements on Mining Policy in Turkey”, Review of Public Administration, 43(2), 33-64.

Uluslararası Konferans Bildirileri

HAYRİYE ÖZEN (2014), Radical Left Wing Groups and Environmental Mobilizations in Turkey, International Sociology Association Congress, Tokyo, Japan

HAYRİYE ÖZEN VE ŞÜKRÜ ÖZEN (2014), Environmental Movements against the Coalition of the State and the Capital: Anti-Gold-Mining Struggles in Turkey, International Sociology Association Congress, Tokyo, Japan

HAYRİYE ÖZEN VE CENK AYGÜL (2014), Tahrir and Taksim compared: the (non-) incorporation of the demands of protesters into institutional politics, World Congress of Middle Eastern Studies. Ankara, Turkey.

HAYRİYE ÖZEN (2013), What Makes Local Protesters, Critical Management Studies Conference, Manchester, UK

HAYRİYE ÖZEN VE SAVAŞ ZAFER ŞAHİN (2013), Mobilizing Against Urban Renewal Policies: Ankara and Madrid Cases, European Sociological Association Conference, Turin, Italy.

SAVAŞ ZAFER ŞAHİN VE HAYRİYE ÖZEN (2013), The Role of Social Media and Creativity in the Establishment of Alliances between NGOs and Grassroots Movements against Urban Regeneration Projects in Turkey: the Case of Ankara, Mediterranean Research Meeting, Mersin, Turkey.

HAYRİYE ÖZEN (2012), Criminalization of Environmental Protesters: The Turkish State Against Local Environmental Struggles, International Workshop “Whose natural resources? Criminalization of social protest in a globalizing world”, Onati, Spain.

H. ÖZEN, S Z ŞAHİN, E. DENİZ (2012), Urban Transformation and Dynamics of Citizen Mobilization: A Comparison of Ankara and Madrid Cases, Proceedings of 2nd International Congress on Urban and Environmental Issues and Politics., 133-153

HAYRİYE ÖZEN (2011), Understanding the Increasing Role of Informal Politics during the Özal Decade, Mediterranean Research Meeting, Florence, Italy.

Özen H. (2010), Between Neo-Liberal Commitments and Environmental Concerns: Uneasy Position of the Turkish State against Local Environmental Protests, Proceedings of 1st International Congress on Urban and Environmental Issues , pp. 65-80

Özen Ş. ve Özen, H. (2010), A Comparative Analysis of Environmental Conflicts between Protest Campaigns and Multinational Companies in the Gold Mining Field in Turkey, Proceedings of 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, pp. 52-64

HAYRİYE ÖZEN (2009), The Impact of Transnational Mobilization on a National Movement: Kurdish Movement in Western Europe, European Protest Movements: The rise of a (Trans-)national Civil Society and the Transformation of the Public Sphere after 1945. Mari Curie Conferences, University of Zurich

Özen H. (2006), Kurdish Movement and Turkey-EU Relations, The Quality of Existence in a Globalizing World XVI ISA World Congress of Sociology Proceedings, -

Özen H. (2006), The formation of Identities and Meanings: Mobilization against the Gold Mines in Turkey, The Quality of Existence in a Globalizing World XVI ISA World Congress of Sociology Proceedings , -

HAYRİYE ÖZEN (2005), Understanding the Effects of Movements: A Comparison of Two Cases from Turkey, 7th Conference of European Sociological Association, Torun, Poland

Ulusal Konferans Bildirileri

HAYRİYE ÖZEN VE ŞÜKRÜ ÖZEN (2016), Politik Söylem Kuramıyla Çokuluslu Maden Şirketleriyle Yerel Halk Arasındaki Mücadeleyi Anlamak: Eşme Örnek Olayı, 24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Kongre Bildiri Kitapçığı:1008-1013.

HAYRİYE ÖZEN (2015), Yerellik ile Popülerlik Arasında: Türkiye’deki Çevreci Protesto Hareketleri, 8. Uluslararası Çevre ve Kültür Sempozyumu, İstanbul, Turkey

HAYRİYE ÖZEN VE ÖZGÜR AVCI (2014), Her Yer Taksim Her Yer Direniş: Kentsel Bir Hareketin Ulusal Yayılımı, Kamusal ve Bölgesel Araştırma Ağı Sempozyumu Bildiri Kitabı

H. ÖZEN, S Z ŞAHİN, E. DENİZ (2012), Kentsel Dönüşüm, Barınma Hakkı ve Direniş Mücadeleleri: Ankara ve Madrid Örneklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Sosyal Haklar Sempozyumu Bildiri Kitabı. Petrol-İş Yayını., 411-426.

HAYRİYE ÖZEN (2011), Protesto Hareketlerinin Mekansal Dinamikleri: Artvin ve Uşak Protesto Hareketlerinin Karşılaştırmlı Bir Analizi, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu Mekan ve Kültür, 8-10 Eylül 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul

Özen H. (2007), Media as the Third Actor in the Bergama Struggle, Proceedings of Media and Politics Conference, -

Özen Ş. ve Özen, H. (2005), Toplumsal Hareket ve Kurumsal Yaklaşımlardan Yararlanarak Örgüt-Toplum Çatışmasını Anlamak: Bergama Örnek Olayı, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, -

HAYRİYE ÖZEN (2005), Toplumsal Hareketler ve Kimlik Oluşumu: Bergama Örnek Olay, Kimlik ve Kültür, 3. Kültür Araştırmaları Sempozyumları, İstanbul,

Notlar

HAYRİYE ÖZEN (2013), Book Review: Christopher Rootes (ed.) Acting Locally: Local Environmental Mobilizations and Campaigns ,, International Sociology, 28, 577-580

HAYRİYE ÖZEN (2011), Book Review: Joshua W. Busby. Moral Movements and Foreign Policy", Mobilization , 16 (3), 390-391

Kitapta Bölüm

HAYRİYE ÖZEN (2016), HES Direnişlerine Karşı Siyasi İktidar: İtibarsızlaştırma, Mücrimleştirme, Düşmanlaştırma, Ankara, Phoenix, 467-483

HAYRİYE ÖZEN (2014), Medeniyet Arayışından Demokrasi Çağrısına: 1910'lardan 2010'lara Kürt Hareketinin İdeolojisi, Türkiye'nin Son On Yılı

HAYRİYE ÖZEN (2013), Turkey’s Kurdish Conflict: the EU Candidacy and the Prospects for Reconciliation, B Temel (ed) European Union Project and Lessons from Greece and Turkey, Lexington Books

HAYRİYE ÖZEN (2011), Protesto Hareketlerinin Mekansal Dinamikleri: Artvin ve Uşak Protesto Hareketlerinin Karşılaştırmlı Bir Analizi, E. Onaran İncirlioğlu ve B. Kılıçbay (der) Mekan ve Kültür. Ankara: Tetragon. , 175- 182

HAYRİYE ÖZEN (2011), Turgut Özal, E. Toros (der) Türkiye’de Siyasi Liderlik: Dönemler, Özellikler ve Karşılaştırmalar. . Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları, , 121- 177