Misyon

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programı öğrencilerin siyaset, sosyoloji, iktisat ve hukuk alanlarında bilimsel, metodolojik ve disiplinlerarası bir bilgiye ve eleştirel düşünce kapasitesine sahip olarak mezun olmasını; kamuda ve özel sektörde ya da akademide yeterlilik sahibi bireyler olarak çalışmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü modern eğitim-öğretim tekniklerine uygun ve çeşitlilik sahibi bir müfredata sahip olarak öğrencilerin  bilimsel bilgi ihtiyacını en iyi şekilde karşılamayı bir diğer hedef olarak kabul etmektedir.