Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı Müfredatı


ZORUNLU DERSLER
Kredili Zorunlu Dersler
KAM 501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları
KAM 502 Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
KAM 503 Siyaset Kuramı
KAM 504 Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar
Kredisiz Zorunlu Dersler
KAM 508 Seminer
KAM 540 Bitirme Tezi
 
SEÇMELİ DERSLER
KAM 505 Karşılaştırmalı Siyaset
KAM 506 Türkiye’nin Kamu Yönetiminde Güncel Eğilimler
KAM 507 Türkiye’nin Güncel Toplumsal Sorunları
KAM 509 Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi
KAM 510 Milliyetçilik ve Etnisite
KAM 511 Liderlik ve Yönetim
KAM 512 Türkiye’nin Ekonomi Politiği
KAM 513 Demokrasi Kuramında Güncel Tartışmalar
KAM 514 İslam ve Demokrasi
KAM 515 Türkiye’de Siyasi Düşünce
KAM 516 Bilim Felsefesi
KAM 517 Kurumsal Kaynak Planlaması
KAM 518 Personel Yönetimi
KAM 519 Türkiye’nin Siyasi Yapısı
KAM 521 Küreselleşme Tartışmaları
KAM 522 Çok Kültürlülük ve Siyaset
KAM 523 Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
KAM 524 Siyaset-Medya İlişkileri
KAM 525 Sivil-Asker İlişkileri
KAM 526 Yargı ve Siyaset
KAM 527 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
KAM 528 İdare Hukuku
KAM 529 E-Devlet Teori ve Uygulamaları
KAM 530 Kamu Örgütlenmesi
KAM 531 Kamu Etiği
KAM 532 Kamu Maliyesi ve Bütçe
KAM 533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış
KAM 534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme
KAM 535 Bölgesel Kalkınma
KAM 536 Sanat ve Siyaset