Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

Sosyal bilimler alanındaki fakültelerden lisans veya yüksek lisans derecesi olan adayların, yüksek lisans diplomasına sahip olmak koşuluyla doktora programına başvuru hakları vardır. Başvuru için adayların yüksek lisans mezuniyet notunun 4 tam puan üzerinden en az 3.00 olması önkoşuldur. Başvuru ile ilgili diğer koşullar şunlardır: - ALES’den en az 70 eşit ağırlıklı puan, - YDS’den en az 75 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak.

Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanına %50, yabancı dil sınavı puanına %25, mülakat sonucuna %25 ağırlık verilecektir. Programa kabul edilebilmek için mülakat puanının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir. Toplam başarı puanı 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir.

Başvuru Esnasında Gerekli Belgeler

* Niyet Mektubu.

* Özgeçmiş.

* Çıkış belgesinin veya diplomaların (lisans ve yüksek lisans) onaylanmış fotokopisi.

* Not dökümleri (lisans ve yüksek lisans) (aslı).

* Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (KPDS/ÜDS/TOEFL vd.) (aslı veya onaylı).

* ALES sonuç belgesi (aslı veya onaylı).

* İki adet akademik referans mektubu (Referansı veren akademisyenin imzaladığı zarf içinde kapalı olarak teslim edilir).

* Eğer mevcut ise yüksek lisans tezinin ve akademik yayınların birer kopyası

* Başvuru ücreti (Banka dekontu) Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi 280 3832-368 TL Hesabı IBAN TR420013400000280383200080