Efes Antik Kentinin UNESCO'ya Girişinde Atılım İmzası

Geçtiğimiz günlerde, Efes Antik Kenti Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesine Türkiye’den giren kültür miraslarımız arasına katıldı. Efes’in de katılım ile birlikte Türkiye’den Dünya Miras Listesine giren alan sayısı onbeşe çıkmış oldu. Bu süreçte Atılım Üniversitesinin de önemli katkılarının olduğunun bilinmesinde yarar bulunmaktadır. Efes Antik Kentinin Dünya Miras Listesine girmesi için yapılması gereken en önemli çalışmalardan birisi olan “Yönetim Planı” Üniversitemiz İşletme Fakültesi Dekan Yrd., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi olan ve aynı zamanda Y. Şehir Plancısı unvanına sahip Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin’in liderliğindeki uzman bir ekip tarafından 3 yıllık bir çalışma ile hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığının özverili dosya hazırlama çalışması ile bir bütün halindeki yönetim planı ile birlikte 1994 yılından beri listeye girmek için bekleyen Efes Antik Kenti Dünya Miras Listesine dâhil oldu.

Efes Antik Kentinin Ayasuluk Kalesi, St. Jean Bazilikası, Çukuriçi Höyük, Meryem Ana Evi ve daha birçok değeri içeren yönetim alanı için hazırlanan ve 2014 yılı ortasında alanın Danışma ve Eşgüdüm-Denetleme Kurulları tarafından da uygun bulunan yönetim planının yürürlüğe girmesinin ardından, Efes’in dünya miras alanı adaylığı için en önemli aşamalardan olan ICOMOS (Dünya Anıtlar ve Sitler Konseyi) değerlendirmesi de başarıyla tamamlanmıştı. Bu amaçla UNESCO Dünya Miras Merkezinin görevlendirdiği bir uzman 23-27 Eylül 2014 tarihleri arasında alanı ziyaret ederek yerinde incelemeler yapmış ve alandaki kamu, sivil toplum ve özel sektör paydaşlarıyla görüşmeler yapmıştı. Kazı Başkanlıklarının, Selçuk Kaymakamlığının ve Selçuk Belediyesinin misafirperver tutumu ile ağırlanan ICOMOS uzmanı, yönetsel ve koruma uygulamaları açısından Efes’in dünya miras alanı olmaya hazırlık durumunu değerlendirmişti. Bu değerlendirmeye esas olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Kazı Başkanlıkları, Selçuk Belediyesi görevlileri ve Efes Yönetim Planının hazırlanmasında görev yapan Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin uzmana kapsamlı bilgilendirmelerde bulunmuşlardı. Daha sonra Efes’in dünya miras alanlığı önerisi 2015 Yılı ortalarında Almanya’nın Bonn kentinde yapılacak olan Dünya Miras Komitesi toplantısında karara bağlandı.

UNESCO Dünya Miras Alanları konusunda daha önce Üniversitemizde de bir BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) kapsamında Doç. Dr. Gül Güneş ve Yrd. Doç. Dr. Emel Akın ile birlikte “Dünya Miras Alanlarının İzlenmesi” konusunda araştırmalarda bulunan, 2010 Yılında da Ankara Kentinin Dünya Miras Alanlığına önerilmesi için Ankara Kalkınma Ajansı Desteğiyle bir fizibilite çalışması hazırlayan Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, bu alandaki çalışmalarını yayınları ile de kamuoyuna aktarmaktadır. Dünya Miras Komitesinin 2016 Yılında İstanbul’da ve Türkiye başkanlığında toplanacak olması ülkemizde bu konularda yapılması gereken çalışmaların önemini daha da arttırmaktadır.