Oryantasyon

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü oryantasyonu 1. sınıflar için 27 Eylül 2017 tarihinde (Çarşamba günü) saat 10:30'da Rektörlük Binası Z-01 no.'lu sınıfta yapılacaktır. Oryantasyon tüm yeni öğrenciler için zorunludur. Program sırasında öğrenciler bölüm hakkındaki tüm sorularına cevap bulma imkanına sahip olacak ve akademik kadroyla tanışacaklardır.