Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2013-2014 Müfredatı

 

1. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

IKT 101

İktisada Giriş I

3

0

3

5

KAM 101

Siyaset Bilimine Giriş I

3

0

3

8

KAM 105

Sosyolojiye Giriş

3

0

3

6

TURK 401

Türk Dili I

2

0

2

2

HIST 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

ENG 121

Temel İngilizce I

2

2

4

3

KAM 141

Kamusal Akıl Stüdyosu I

2

2

3

6

Toplam

 

 

21

31

2. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

IKT 102

İktisada Giriş II

3

0

3

5

KAM 102

Siyaset Bilimine Giriş II

3

0

3

7

KAM 104

Kamu Yönetimine Giriş

3

0

3

3

ISL 102

Hukuka Giriş

3

0

3

5

TURK 402

Türk Dili II

2

0

2

2

HIST 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

ENG 122

Temel İngilizce II

2

2

4

3

KAM 142

Kamusal Akıl Stüdyosu II

0

2

3

5

Toplam

-

-

21

31

3. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

KAM 209

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I

3

0

3

5

KAM 201

Anayasa Hukuku

3

0

3

4

KAM 203

Siyasi Düşünceler Tarihi I

3

0

3

6

KAM 205

Türkiye'nin Siyasi Yapısı I

3

0

3

5

KAM 211

Medeniyetler Tarihi

3

0

3

4

ENG 221

Temel İngilizce III

2

2

3

3

KAM 243

Kamusal Akıl Stüdyosu III

0

3

3

3

Toplam

-

-

20

30

4. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

KAM 210

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II

3

0

3

5

KAM 204

Siyasi Düşünceler Tarihi II

3

0

3

5

KAM 206

Türkiye'nin Siyasi Yapısı II

3

0

3

5

KAM 208

Siyasi Tarih

3

0

3

5

ENG 222

Temel İngilizce IV

2

2

3

3

KAM 244

Kamusal Akıl Stüdyosu IV

0

3

3

6

Toplam

-

-

20

30

5. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

KAM 303

Devlet ve Toplum Kuramı

3

0

3

8

KAM 305

Siyaset Sosyolojisi

3

0

3

7

KAM 331

Bilgi Edinme Amaçlı Okuma

0

6

4

5

KAM 345

Kamusal Akıl Stüdyosu V

1

2

3

5

-

Seçmeli

3 0 3 5

Toplam

-

-

21

30

6. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

KAM 304

Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri

3

0

3

5

KAM 332

Eleştirel Okuma (İngilizce)

0

6

4

6

KAM 346

Kamusal Akıl Stüdyosu VI

1

2

3

5

-

Seçmeli

3

0

3

5

-

Seçmeli

3

0

3

5

Toplam

-

-

21

30

7. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

KAM 429 Medya ve Siyaset 3 0 3 8
KAM 431

Medya Okuryazarlığı

0

6

4

5

KAM 447

Kamusal Akıl Stüdyosu VII

0

3

3

5

-

Seçmeli

3

0

3

5

-

Seçmeli

3

0

3

5

Toplam

-

-

21

30

8. Dönem

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

KAM 412 Politika Semineri I 3 0 3 4

KAM 432

Topluluk Önünde Konuşma

0

6

4

6

KAM 448

Kamusal Akıl Stüdyosu VIII

0

3

3

5

-

Seçmeli

3

0

3

5

-

Seçmeli

3

0

3

5

Toplam

-

-

21

30

Genel Toplam

166

242

Seçmeli Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

Teori

Uygulama

Kredi

ECTS

KAM 306

İdare Hukuku

3

0

3

5

KAM 302

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi

3

0

3

5

KAM 311

Demokrasi Teorisi

3

0

3

5

KAM 312

Bilim Felsefesi

3

0

3

5

KAM 313

Yurttaşlık ve Sivil Toplum

3

0

3

5

KAM 314

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri

3 0 3 5
KAM 315 Türk Yönetim Tarihi 3 0 3 5
KAM 316

Kent Sosyolojisi

3

0

3

5

KAM 317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
KAM 318

Siyaset Psikolojisi

3

0

3

5

KAM 320 Örgüt Kuramı 3 0 3 5
KAM 401 Çağdaş Siyaset Kuramları 3 0 3 5
KAM 402 Kamu Politikası 3 0 3 5
KAM 403 Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar 3 0 3 5
KAM 404 Kentsel Siyaset 3 0 3 5
KAM 411

E-Devlet ve Uygulamaları

3

0

3

5

KAM 413

Kalkınma Politikaları

3

0

3

5

KAM 414

Eğitim Politikası

3

0

3

5

KAM 415  Etik ve Siyaset 3 0 3 5
KAM 416

Çevre Politikası

3

0

3

5

KAM 417

Çağdaş Türkiye'nin Düşünce Tarihi

3

0

3

5

KAM 418 Toplumsal Hareketler 3 0 3 5
KAM 419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti 3 0 3 5
KAM 420 Şiddet ve Siyaset 3 0 3 5
KAM 421 Küreselleşme ve Demokrasi 3 0 3 5
KAM 422 Sosyal Politika 3 0 3 5
KAM 423 İdari Yargı 3 0 3 5
KAM 424 Avrupa Birliği Hukuku 3 0 3 5
KAM 425 Oyun Teorisi 3 0 3 5
KAM 426 Borçlar Hukuku 3 0 3 5
KAM 427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3 5
KAM 428 Medeni Hukuk 3 0 3 5
KAM 430 Kamu Maliyesi 3 0 3 5
KAM 433 Türkiye-AB İlişkileri 3 0 3 5
KAM 441 Kamu Yönetimi Semineri I 3 0 3 5
KAM 442 Kamu Yönetimi Semineri II 3 0 3 5
KAM 443 Politika Semineri II 3 0 3 5