Bölüm Başkanının Mesajı

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne hoşgeldiniz,

Teknolojik gelişmelerin toplumsal ilişkileri hızla dönüştürdüğü günümüzde, siyaset ve kamu yönetimi alanları da yeniden yapılanma sürecinde yer almıştır. Her geçen gün, nitelikli, teori ve pratiği bütünleştirme becerisine sahip, sosyal yönü gelişmiş, öğrenmeye ve kendini yenilemeye açık, sorumluluk sahibi, etik ilkelere saygılı siyasetçi ve yöneticilere duyulan ihtiyaç artıyor. Bölümümüzde verilen eğitim; insani değerlere sahip çıkarak, yenilikçi bir tutumla çağın hızına ayak uydurmayı hedefliyor.

Lisans ve lisansüstü programlarımız, nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Bölümümüz, donanımlı ve etik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirmeyi görev edinmiştir. Siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, iktisat, sosyoloji çerçevesinde verilen derslerle sağlam kuramsal temeller atılırken, ‘Kamusal Akıl Stüdyosu’ gibi teori ve pratiği birleştirici derslerle alandaki uygulamaları öğrencilerimizle buluşturmayı amaçlıyoruz. Türkçe eğitim veren lisans programımızda dört yıl boyunca süren yabancı dil dersleri ve bilgisayar teknolojisinin etkin kullanımı, öğrencilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda hazırlıyor.

Konferans, seminer, panel ve kolokyum gibi etkinliklerimizle ise öğrencilerimizi, gündemi takip etmeye, toplumsal konuları farklı boyutlarıyla irdelemeye teşvik ediyoruz. Düşüncelerini yazıya dökerek yayınlayabilmeleri için kendilerine destek veriyoruz. Lisans programımızın üçüncü ve dördüncü sınıflarındaki ve yüksek lisans programlarımızdaki geniş seçmeli ders yelpazesi, tercih ettikleri alanlarda donanımlarını artırabilmeleri için zengin olanaklar sunuyor. Akademik danışmanlarımız ise öğrencilerimize gerekli destekleri vererek seçimlerinde yardımcı olmaya çalışıyor.

Değerli katılımlarla akademik kadromuz her geçen gün güçleniyor. Şeffaflık, doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık değerleri doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinen kadromuz, bireysel ve kurumsal gelişime katkı sağlamak yönünde azimle çalışıyor. Akademisyenlerimiz, farklı alanlarda bilimsel araştırmalar yürütüyor, felsefi soruşturmalara önem veriyor, etkin eğitişim teknikleri kullanarak öğrencilerimizle saygı, sevgi ve özen çerçevesinde iletişim kuruyor. Bölümümüz öğretim elemanları, yaptıkları akademik projelerle toplumun farklı kesimleriyle bir araya geliyor, kamu kurumlarıyla ve siyasetçilerle yakın ilişkiler geliştiriyor. Pek çok öğrencimiz ise kültürel faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri içinde yer alarak kendisini geliştirme ve enerjisini olumlu yönde kullanma olanağı buluyor.

Mezunlarımızın, donanımlı, açık fikirli, sorumluluk sahibi, ahlaklı bireyler olarak hem kendilerine hem çevrelerine faydalı olacaklarına inanıyoruz. Öğrencilerimizin gelişimini görmek, bizlere umut ve mutluluk veriyor. Türkiye’nin 2023 vizyonu ve uzun dönemli hedefleri doğrultusunda, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi insanlık görevi sayıyor, bu çabamızı yeni katılımlarla desteklemeyi diliyoruz.

Doç. Dr. Emre TOROS
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı