Lisans Programı (2016 Müfredatı)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ECON 101 İktisada Giriş I
3
0
3
5
ENG121 Temel İngilizce I
4
0
4
3
KAM 101 Siyaset Bilimine Giriş I
3
0
3
8
KAM 105 Sosyolojiye Giriş
3
0
3
6
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
2
0
2
2
KAM 141 Kamusal Akıl Stüdyosu I
2
2
3
6
Toplam
17
2
18
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG122 Temel İngilizce II
4
0
4
3
KAM 102 Siyaset Bilimine Giriş II
3
0
3
6
KAM 104 Kamu Yönetimine Giriş
3
0
3
3
KAM 142 Kamusal Akıl Stüdyosu II
2
2
3
6
ECON 102 İktisada Giriş II
3
0
3
5
HIST102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
2
0
2
2
LAW 111 Hukuka Giriş
3
0
3
5
Toplam
20
2
21
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 201 Anayasa Hukuku
3
0
3
4
KAM 203 Siyasi Düşünceler Tarihi I
3
0
3
6
KAM 205 Türkiye’nin Siyasi Yapısı I
3
0
3
5
KAM 209 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I
3
0
3
5
KAM 211 Medeniyetler Tarihi
3
0
3
4
KAM 243 Kamusal Akıl Stüdyosu III
2
2
3
3
ENG221 Temel İngilizce III
3
0
3
3
Toplam
20
2
21
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 204 Siyasi Düşünceler Tarihi II
3
0
3
6
KAM 206 Türkiye’nin Siyasi Yapısı II
3
0
3
5
KAM 208 Siyasi Tarih
3
0
3
8
KAM 210 Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II
3
0
3
5
KAM 244 Kamusal Akıl Stüdyosu IV
2
2
3
3
ENG222 Temel İngilizce IV
3
0
3
3
Toplam
17
2
18
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 303 Devlet ve Toplum Kuramı
3
0
3
8
KAM 305 Siyaset Sosyolojisi
3
0
3
7
KAM 331 Bilgi Edinme Amaçlı Okuma (İngilizce)
4
0
4
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
16
0
16
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 304 Karşılaştırmalı Devlet Düzenleri
3
0
3
10
KAM 332 Eleştirel Okuma (İngilizce)
4
0
4
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
16
0
16
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 429 Medya ve Siyaset
3
0
3
8
KAM 431 Medya Okur-Yazarlığı (İngilizce)
4
0
4
5
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 412 Politika Semineri I
3
0
3
8
KAM 432 Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce)
4
0
4
5
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Alan Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30


Müfredat Toplamı
146
240

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
KAM 302 Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi
3
0
3
5
KAM 306 İdare Hukuku
3
0
3
5
KAM 311 Demokrasi Teorisi
3
0
3
5
KAM 312 Bilim Felsefesi
3
0
3
5
KAM 313 Yurttaşlık ve Sivil Toplum
3
0
3
5
KAM 314 Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri
3
0
3
5
KAM 315 Türk Yönetim Tarihi
3
0
3
5
KAM 316 Kent Sosyolojisi
3
0
3
5
KAM 317 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
5
KAM 318 Siyaset Psikolojisi
3
0
3
5
KAM 320 Örgüt Kuramı
3
0
3
5
KAM 345 Kamusal Akıl Stüdyosu V
2
2
3
5
KAM 346 Kamusal Akıl Stüdyosu VI
2
2
3
5
KAM 401 Çağdaş Siyaset Kuramları
3
0
3
5
KAM 402 Kamu Politikası
3
0
3
5
KAM 403 Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar
3
0
3
5
KAM 404 Kentsel Siyaset
3
0
3
5
KAM 411 E-Devlet ve Uygulamaları
3
0
3
5
KAM 413 Kalkınma Politikaları
3
0
3
5
KAM 414 Eğitim Politikası
3
0
3
5
KAM 415 Etik ve Siyaset
3
0
3
5
KAM 416 Çevre Politikası
3
0
3
5
KAM 417 Çağdaş Türkiye’nin Düşünce Tarihi
3
0
3
5
KAM 418 Toplumsal Hareketler
3
0
3
5
KAM 419 Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet Siyaseti
3
0
3
5
KAM 420 Şiddet ve Siyaset
3
0
3
5
KAM 421 Küreselleşme ve Demokrasi
3
0
3
5
KAM 422 Sosyal Politika
3
0
3
5
KAM 423 İdari Yargı
3
0
3
5
KAM 424 Avrupa Birliği Hukuku
3
0
3
5
KAM 425 Oyun Teorisi
3
0
3
5
KAM 426 Borçlar Hukuku
3
0
3
5
KAM 427 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
0
3
5
KAM 428 Medeni Hukuk
3
0
3
5
KAM 430 Kamu Maliyesi
3
0
3
5
KAM 433 Türkiye-AB İlişkileri
3
0
3
5
KAM 441 Kamu Yönetimi Semineri I
3
0
3
5
KAM 442 Kamu Yönetimi Semineri II
3
0
3
5
KAM 443 Politika Semineri II
3
0
3
5
KAM 447 Kamusal Akıl Stüdyosu VII
2
2
3
5
KAM 448 Kamusal Akıl Stüdyosu VIII
2
2
3
5