Kamusal Akıl Stüdyosu VIII (KAM 448) Ders Detayları

Ders Adı: Kamusal Akıl Stüdyosu VIII
Kod: KAM 448
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders kapsamında bir merkez kamu kuruluşu incelenmekte ve öğrenciler ilk dönenmde sözkomsu kuruluşa yönelik kurumsal kapasiteyi artrıcı proje önerileri tespit edilip sunulmalıdır.
İçerik: Bu derste incelenen merkezi yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen merkezi yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5