Kamusal Akıl Stüdyosu VI (KAM 346) Ders Detayları

Ders Adı: Kamusal Akıl Stüdyosu VI
Kod: KAM 346
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kamu kurumları için gerekli kamu yönetimi deneyimini yansıtan akademik özelliklerin yanısıra uygulama deneyimi de bulunan öğrenciler yetiştirmek.
İçerik: Bu derste incelenen yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5