Medeniyetler Tarihi (KAM 211) Ders Detayları

Ders Adı: Medeniyetler Tarihi
Kod: KAM 211
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Medeniyetler Tarihi dersinin temel amacı, insanlığın bugünkü medeniyet seviyesine hangi toplumsal, siyasi ve iktisadi aşamalardan geçerek ulaştığını incelemeye yöneliktir. Bu inceleme betimleyici ve analitik tarihsel okumalar bir arada kullanılarak gerçekleştirilecektir. Derste Batı medeniyetlerine odaklanılarak, farklı coğrafi bölgelerde yaşamış toplumların siyasi, iktisadi ve kültürel yönleri ele alınacak ve “insanlık medeniyetine” yaptıkları katkılar ve geçtikleri aşamalar incelenecektir.
İçerik: Antik çağlardan 19. Yüzyıl'a kadar Batı medeniyetleri ve kültürleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4