Sosyolojiye Giriş (KAM 105) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyolojiye Giriş
Kod: KAM 105
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Sosyoloji insan toplumlarını bilimsel, sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir disiplindir. Bu dersin amacı, sosyolojik bakış açısı kazandırmaktır. Sosyolojiye Giriş dersi, sosyolojinin temel kavramları hakkında farklı yaklaşımlar ve teoriler aracılığıyla bir önbilgi vermek üzere hazırlanmış bir derstir. Bu ders ile öğrencilerin sosyolojideki temel kavramlar ve temel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmaları yanısıra sosyolojik bir bakış açısı da kazanmaları hedeflenmektedir. Sosyoloji toplumlar ve toplumların insanların kimliklerini, davranışlarını, ve inançlarını biçimlendirme yolları üzerine odaklanan bir disiplindir. Aile, sınıf, ulus gibi toplumsal gruplar; politika, din, eğitim gibi toplumsal kurumlar; ve toplumsal inanç, değer ve geleneklerden oluşan kültür sosyolojinin temel çalışma konuları arasına girer. Sosyolojiye Giriş dersi bütün bu konular hakkında sosyolojik bir önbilgi vermek üzere hazırlanmış bir derstir.
İçerik:
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6