Kamu Politikası (KAM 402) Ders Detayları

Ders Adı: Kamu Politikası
Kod: KAM 402
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Derste, hükümetlere ait politika belirleme yöntemleri, bunun yanında hükümetlerin hangi kamu politikalarını nasıl ve kimlerin desteği ile hangi kurumlar aracılığıyla ne şekilde uyguladığı ve bu politikaların sonuçlarının oluşum şekli içerik olarak verilecektir.
İçerik: Kamu politikasının temel kavramları ve doğası, kamu politikasında rol oynayan aktörler, kamu politikası süreci, kamu politikası sorunları, kamu politikası alanındaki belli başlı tartışmalar dersin konuları arasındadır. Derste, ulusal ve uluslararası düzeylerde örnekler de incelenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5