Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Ders Adı: Çağdaş Siyaset Kuramları
Kod: KAM 401
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu ders öğrenciye daha önceki dönemlerde üretilmiş siyasal düşüncenin ışığınıda 20. yüzyılda üretilmiş olan siyasal düşünceyi vermek ve der ayrıca çağdaş siyasal düşünce-çağdaş siyasal ideolojiler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir
İçerik: Bu ders, çağdaş siyaset kuramlarına giriş niteliğindedir. Derste incelenen kuramcılar, günümüz dünyasında yer etmiş olan özgürlük, eşitlik, güç, şiddet, devrim, dönüşüm, soykırım, demokrasi ve sivil toplum gibi belli başlı kavramları ele almış olan kuramcılardır. Öğrenciler, siyasi, toplumsal ve psikolojik dünyalar arasındaki bağlantıları anlamaya teşvik edilirler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5