Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları

Ders Adı: Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi
Kod: KAM 302
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilere bürokrasi kavramı, bürokrasiye yönelik farklı kuramsal yaklaşımlar, bürokrasi-siyaset ilişkileri, bürokratik kurumlar ve bürokratik davranışları kapsayan temel bir anlayış kazandırabilmektir.
İçerik: Bürokrasi kavramı, modern bürokrasinin ortaya çıkışı ve gelişimi, bürokrasiye ilişkin farklı kuramsal yaklaşımlar ile ilgili kuramsal altyapı verildikten sonra, Türkiye bürokrasisi özelinde Türkiye’de bürokrasinin gelişimi, günümüzdeki durumu ve Türk bürokratlarının kurumlarında oyndıkları politik oyunlar örnekleriyle birlikte irdelenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5