İdare Hukuku (KAM 306) Ders Detayları

Ders Adı: İdare Hukuku
Kod: KAM 306
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İdare hukuku, temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Derin amacı alan öğrencinin idare hukukuna dair temel çalışma prensiplerini özümsemesi ve öğrenmesidir.
İçerik: İdare Hukuku ve Türk İdare Hukukunun kaynakları incelenir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5