Kamusal Akıl Stüdyosu I (KAM 141) Ders Detayları

Ders Adı: Kamusal Akıl Stüdyosu I
Kod: KAM 141
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç:
İçerik: Bu derste bir atölye çalışması yapılarak öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimine ilişkin en temel kavramlar ve süreçler gerçek yaşamdan örneklerle kavratılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla kamu idarecilerinin davet edilmesi, anket ve ortak akıl çalışmalarının yapılması, Bölüm Öğretim Üyelerinin konferanslar vermesi, medyada çıkan haberlerin takip edilmesi ve değerlendirilmesi gibi yöntemler kullanılacaktır. Uygulamaların tümü etkileşimli ve öğrenen bir ortamı hedeflemektedir. Atölye çalışmasında, öğrencileri, ilk dönem alınan kuramsal derslerin gerçek yaşamdaki karşılıklarını düşünmeye sevk eden yaratıcı ve yenilikçi alıştırmalara yöneltme hedefi güdülmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6