Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Ders Adı: Medya ve Siyaset
Kod: KAM 429
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı medya ve siyaset ilişkisine yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve siyaset, medya, iletişim, devlet, yurttaşlık kavramlarını analiz etmektir.
İçerik: Ders genelde dünya, özelde Türkiye siyasetinin medya ile olan her türlü ilişkilerini ele almakta ve tartışmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda basının kamuoyu oluşturma ve kamuoyunu yönlendirmedeki etkisi göz önünde bulundurularak, medya ve siyaset ilişkisi irdelenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 8