İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (KAM 427) Ders Detayları

Ders Adı: İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kod: KAM 427
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İş Hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması İş Hukukuna ilişkin pozitif düzenlemelerin incelenmesi, uygulamada çıkan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorijk ve pratik bilgilerin verilmesi.
İçerik: Ders kapsamında iş hukukunun niteliği ile iş, işçi, işveren gibi temel kavramlar, iş kanunları, işçi ve işveren birlikleri, grev, lokavt, çeşitli sosyal güvenlik sistemleri, Türk sosyal güvenlik sistemi ve sosyal haklar gibi temel konular ele alınacaktır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5