Borçlar Hukuku (KAM 426) Ders Detayları

Ders Adı: Borçlar Hukuku
Kod: KAM 426
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Günlük yaşamın hemen her alnında kaşılaşılan özel hukuka ait borç ilişkilerini genel yönleriyle ele alıp incelemek.
İçerik: Ders kapsamında borçlar hukukunun temel ilke ve kavramları, borç ilişkisinin unsurları, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, ifa engelleri ve borcun sona ermesi gibi temel konular incelenecektir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5