Avrupa Birliği Hukuku (KAM 424) Ders Detayları

Ders Adı: Avrupa Birliği Hukuku
Kod: KAM 424
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türkiyenin dış politikasının şekillenmesinde çok önemli bir yere sahip olan Avrupa Birliğinin nasıl ortaya çıktığının, başarılı bir proje olup olmadığının, kurumlarının ve ortak politikalarının öğrenilmesi. Türkiyenin AB ile ilişkilerinin seyrinin incelenmesi.
İçerik: Ders kapsamında AB hukukunun karakteristik özellikleri konusunda genel bilgi sahibi olunması amaçlanmakta ve AB hukukunun ulusal alanda uygulanan çerçevesinde doğabilecek sorunlar tartışılmaktadır. Bunun yanında AB’nin kurumsal yapısı hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5