İdari Yargı (KAM 423) Ders Detayları

Ders Adı: İdari Yargı
Kod: KAM 423
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kara Avrupa´sı sisteminde idare hukukunun kapsamı Kamusal alanının sınırlarının tespiti İdari teşkilatın, idari personelin ve idari malların tespiti, İdarenin yargısal denetiminin gerekliliği, idari davalar, idari yargılama usulü
İçerik: Ders, kamu hukukunun bir parçası olarak idare hukukunun özellikleri ve genel ilkeleri ile idari teşkilat, idari işlem, kamu hizmeti, kamu görevlileri ve kamu malları gibi konulardan oluşmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5