Kamu Maliyesi (KAM 430) Ders Detayları

Ders Adı: Kamu Maliyesi
Kod: KAM 430
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kamu ekonomik faaliyetlerinin neler olduğu, kamu kesimi ve özel kesimin ekonomik işleyişinin nasıl olduğu, devletin mali yapısı, devletin gelir ve giderleri, yerel yönetimlerin türleri ve yapısı, devlet bütçesi ve Türk bütçe sistemi, devlet borçlanması, maliye politikası konularının incelenmesi ve değerlendirilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Bu derste, temel olarak kamu ekonomisinin gelir ve giderleri incelenecektir. Ders öğrencilere kamu faaliyetlerini ekonomik, hukuki, idari ve siyasi yönleriyle anlatmayı amaçlamaktadır. Ders kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergiler, kamu bütçesi, kamu kesiminde siyasi karar alma ve oylama gibi temel konuları içermektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5