Sosyal Politika (KAM 422) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyal Politika
Kod: KAM 422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere sosyal politikanın ana konularını derinlemesine, tarihi bir arka plana da yerleştirerek öğretmektir. Buna ek olarak, ders öğrencilere, ulusal ve uluslararası arenada sosyal politika ile ilgili güncel gelişmeleri de anlama ve akademik zeminde tartışma fırsatı sağlayacaktır.
İçerik: Derste yer alan konu başlıkları şunlardır: Temel Kavramlar, Sanayi Devrimi, Sosyal Politikanın Doğuşu, Sosyal Politika ve Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politikaların Tarihsel Gelişimi ve Öncü Ülkeler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5