Küreselleşme ve Demokrasi (KAM 421) Ders Detayları

Ders Adı: Küreselleşme ve Demokrasi
Kod: KAM 421
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders küreselleşme teorisyenlerinin görüşlerine güçlü bir şekilde yer vermekte, bunun yanında küreselleşmenin siyasi, sosyal kültürel ve ekonomik boyutlarına dair sektörel etkisini de içeren bir değerlendirmeyi hedeflemektedir.
İçerik: Derste, demokrasi ve küreselleşme arasındaki etkileşim biçimleri irdelenir. Savaş, terörizm, milliyetçilik ve demokrasi söylemleri ile küreselleşme retoriği derste incelenen konular arasındadır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5