Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (KAM 317) Ders Detayları

Ders Adı: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Kod: KAM 317
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, organizasyonların kısa orta ve uzun vadeli stratejileri çerçevesinde insan kaynakları yönetimi metodolojilerine dair bilgilendirme yapmaktır.
İçerik: Bu dersin amacı, örgütlerin stratejik planlarının gerçekleştirilmesini ve stratejik yönetim faaliyetlerini göz önünde bulundurarak güncel yaklaşımlar çerçevesinde insan kaynakları yönetimini irdelemektir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programının bir dersi olmasından ötürü şu başlıklar üstünde durulacak konulardandır: Kamu personeli ve istihdamı, kamu yönetiminin alanları, sistemin yönetimi, kayırma ve liyakat, kamuda hizmete alma ve atama, disiplin, sicil, ücretlendirme, sosyal güvenlik, kamu görevlilerinin örgütlenmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5