Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Yönetim Tarihi
Kod: KAM 315
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Der kapsamında Yönetim Biliminin 20. yüzyıldan itibaren Türkiye'deki değişimi gözönüne alınarak bu değişimi oluşturan dinamiklerin temelindeki Osmanlı idare ve teşkilat yapısı ile ilgili süreçler ve islam, Selçuklu ve roma mirası incelenmektdir.
İçerik: Ders, Osmanlı İmparatorluğu idare ve teşkilat yapısına odaklanmaktadır. Bu yapı, iktisadi, siyasi ve toplumsal süreçlerle ilişkilendirilerek incelenmekte, Osmanlı Klasik Dönemi’nin oluşumunda, İslam, Selçuklu ve Roma mirası göz önünde bulundurulmaktadır. Klasik imparatorluk yapısı benzer örneklerle karşılaştırılırken modernleşme çerçevesinde bozulma ve çözülme dönemleri ele alınmakta, Tanzimat süreci ve Cumhuriyet devrimlerinin kökenleri incelenmektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5