Kentsel Siyaset (KAM 404) Ders Detayları

Ders Adı: Kentsel Siyaset
Kod: KAM 404
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Öğrencilerin kentteki siyasal süreçlere ilişkin anlayışının geliştirilmesi.
İçerik: Son otuz yılda küresel sistemde kentler her zamankinden daha çok öne çıkmaya başlamışlar, bu doğrultuda kentsel siyasal alan merkezi siyasal alanın yanında gündelik yaşamın şekillendirilmesinde daha belirgin hale gelmeye başlamıştır. Kentlerde kurulan siyasal ilişkiler, kentlerdeki siyasal yapılar ve bu siyasal yapıların merkezi alanla ilişkilerinin incelenmesi siyaset bilimi kuramını ve kamu yönetimi uygulamalarını yeniden biçimlendirmektedir. Bu ders, siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerinin bu gelişmeleri takip edebilmeleri ve kentlerin siyasal sistemdeki değişen ağırlığını kavrayabilmeleri için gerekli donanımı sağlayacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5