Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I
Kod: KAM 209
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu derste güdülmekte olan esas hedef alana aşina olmayan öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma metotlarının ve istatistiğin temel kavramlarını anlatmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler, tutarlı ve ampirik verilere dayalı bir araştırmanın nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirileceklerdir.
İçerik: Bu dersin amacı sosyal bilimler için araştırma yöntemlerini öğrencilere aktarmaktır. Dolayısıyla bu ders öğrencilere sosyal araştırma yöntemlerinin mantığını, süreçlerini ve tiplerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler a) Niceliksel ve niteliksel araştırma stratejilerine hakim olacaklardır; b) Araştırma sorunsalları ve tasarımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır; c) Değişik araştırma tekniklerinin uygun olduğu alanları tespit etme yeteneğine sahip olacaklardır; d) Sosyal sorunları akademik olarak araştırma ve raporlama becerisine sahip olacaklardır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5