Kamu Yönetimine Giriş (KAM 104) Ders Detayları

Ders Adı: Kamu Yönetimine Giriş
Kod: KAM 104
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu ders hem bir akademik disiplin, hem de modern devletin ve toplum yaşamının önemli unsurlarından birisi olan kamu yönetimi alanındaki temel kuramsal tartışmalar, kamu yönetiminin yapısı, işleyişi ve sorunları hakkında genel bilgilerin yanı sıra, Türkiye’deki kamu yönetimi özelinde de bilgi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
İçerik: Derste şu konular irdelenmektedir: Toplumsal yaşam, siyasal iktidar ve toplum yönetimi. Kamusal alan ve ortak ihtiyaçların karşılanması. Siyasal otoritenin dönüşümü. Mülk-polis-hukuk sosyal hukuk ve minimal devlet türleri. Kamu yönetimi doğuşu ve evrimi, siyasal iktidarın paylaşımı ve bürokratik dönüşüm. Bir disiplin olarak kamu yönetiminin doğuşu ve gelişimi. Kıta Avrupası ve Anglosakson yönetim anlayışları. Değişik devlet yapılarında kamu yönetimi uygulamaları. Kamu yönetiminin incelenmesinde başlıca yaklaşımlar. Kamu yönetiminin örgütlenmesi. Türk Kamu Yönetiminin temel özellikleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3