Kamusal Akıl Stüdyosu IV (KAM 244) Ders Detayları

Ders Adı: Kamusal Akıl Stüdyosu IV
Kod: KAM 244
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste incelenen yerel yönetim biriminin iyileştirilmesine ve yönetsel sorunlarının çözümüne yönelik alıştırmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu alıştırmalar yapılırken seçilen yerel yönetim biriminin sorunlarına yönelik somut alternatiflerin etkileşimli bir biçimde öğrenciler tarafından hazırlanması sağlanacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3