Kamusal Akıl Stüdyosu II (KAM 142) Ders Detayları

Ders Adı: Kamusal Akıl Stüdyosu II
Kod: KAM 142
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Bu derste bir atölye çalışması yapılarak öğrencilere siyaset bilimi ve kamu yönetimine ilişkin en temel araçlar gerçek yaşamdan örneklerle kavratılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla kanun, yönetmelik gibi mevzuat unsurlarının, bütçe, imar planı gibi belgelerin incelenmesi, drama yöntemleri ile kamusal karar verme ortamlarının simülasyonu gibi yöntemler kullanılacaktır. Uygulamaların tümü etkileşimli ve öğrenen bir ortamı hedeflemektedir. Atölye çalışmasında, öğrencileri, ilk yıl alınan kuramsal derslerin gerçek yaşamdaki karşılıklarını düşünmeye sevk eden yaratıcı ve yenilikçi alıştırmalara yöneltme hedefi güdülmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6