Şiddet ve Siyaset (KAM 420) Ders Detayları

Ders Adı: Şiddet ve Siyaset
Kod: KAM 420
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin şiddet ve siyaset ilişkisi üzerine akademik düşünme ve üretme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Buna ek olarak, şiddet konusuna ve bununla bağlantılı olarak barış konusuna daha geniş kapsamlı ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini sağlamaktır.
İçerik: Derste şiddetin doğası, nedenleri ve sonuçları ele alınır. İlk olarak şiddet konusundaki farklı yaklaşımlar tanıtılır. Ardından, iç savaşlar ve çatışma çözümünde şiddetin rolü konuları da dahil olmak üzere şiddet ve siyaseti değerlendiren çalışmalar incelenir
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5